Eurotrading Mortier logo Menu toggle

Belastingvoordeel / Investeringsaftrek

Investeren vóór eind 2022 fiscaal wordt voordeliger dan in 2023

Wees er nog snel bij !

Wegens de coronacrisis is het tarief van de gewone investeringsaftrek (IA) voor investeringen tot en met 31 december 2022 verhoogd tot 25%. Vanaf 1 januari 2023 is dat maar 8%. 

Wat betekent dat concreet voor uw vennootschap of eenmanszaak?

Tijdelijk 25% investeringsaftrek

Hoeveel belasting bespaart uw vennootschap? Stel, u laat vóór 1 januari 2023 verbouwingen uitvoeren aan uw praktijkruimte voor in totaal € 50.000. Boven op de afschrijving krijgt u in 2022 eenmalig ook nog een IA van € 12.500 (€ 50.000 × 25%). Tegen het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting (20%) betekent dat een belastingbesparing van € 2.500. Stelt u de investering echter uit tot 2023, dan bedraagt uw belastingbesparing slechts € 800 (€ 50.000 × 8% × 20%).

Hoeveel belasting bespaart uw eenmanszaak? Stel, u laat voor 1 januari 2023 verbouwingen uitvoeren aan uw praktijkruimte voor in totaal € 50.000. Boven op de afschrijving krijgt u in 2022 eenmalig ook nog een IA van € 12.500 (€ 50.000 × 25%). Tegen een tarief van 54% in de personenbelasting betekent dat een besparing van € 6.750. Stelt u de investering echter uit tot 2023, dan bedraagt uw besparing slechts € 2.160 (€ 50.000 × 8% × 54%).

Voorwaarden voor fiscale aftrek!

1. Investeringen in nieuwe staat. 
De IA kan enkel toegepast worden op investeringen in nieuwe (lees: nog niet gebruikte) (im)materiële vaste activa.

2. 100% beroepsmatig. 
De aftrek is enkel mogelijk voor investeringen die u uitsluitend beroepsmatig gebruikt en voor investeringen die rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische activiteiten (art. 68-69 en 201 WIB 92) . Investeringen die deels privé gebruikt worden, bv. een gsm, zijn dus uitgesloten. Personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik zijn wettelijk gezien altijd uitgesloten van de IA.

3. Afschrijvingsritme. 
De investeringen moeten op minstens drie jaar afgeschreven worden om de IA te genieten.

4. Vennootschappen moeten fiscaal klein zijn. 
Uw vennootschap moet klein zijn (art. 1:24, §1 tot 6 WVV) . Dit betekent dat ze voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschreden mag hebben: een omzet van € 9.000.000, een balanstotaal van € 4.500.000 en een gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers. Als meer dan een van die criteria overschreden of niet meer overschreden worden, dan heeft dit wel pas gevolgen als dit twee boekjaren na elkaar gebeurt.

Wat met de investeringsaftrek als u verlies maakt?

Wat met een overschot als u een vennootschap heeft? Heeft uw vennootschap voor het boekjaar waarin de investeringen plaatsvinden onvoldoende belastbare winst om de gewone investeringsaftrek (IA) volledig toe te passen, dan is het overschot één boekjaar overdraagbaar (art. 201, §1, lid 5 WIB 92) . Wegens de coronacrisis kan het overschot van IA voor investeringen van kalenderjaar 2020 en 2021 twee boekjaren overgedragen worden. Voor het overschot van 2022 is dat dus maar één boekjaar.

Wat met een overschot als u een eenmanszaak heeft? Mocht u dit jaar onvoldoende winst maken om de gewone IA volledig te benutten, dan is een eventueel overschot in de personenbelasting onbeperkt overdraagbaar in de tijd.

Voor investeringen tussen 12.03.2020 en 31.12.2022 heeft u recht op een IA van 25% i.p.v. 8%. Als uw vennootschap de IA niet kan toepassen, is die in principe 1 jaar overdraagbaar. De investeringsaftrek van 2020 en 2021 zijn echter voor twee jaar overdraagbaar. Heeft u een eenmanszaak, dan is het eventuele overschot investeringsaftrek onbeperkt overdraagbaar.

Eurotrading Mortier - Watermerk logo